Aktualności


Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne

2016-09-06

Informujemy, iż od 1 sierpnia trwa przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2016 r.

czytaj całość publikacji "Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne"


Stypendia szkolne

2016-09-06

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie można ubiegać się o stypendia szkolne dla dzieci. Wnioski (do pobrania w siedzibie OPS pok. 1-2) można składać w okresie od 1 do 15 września 2016 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w niej zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 514 zł na osobę w rodzinie.


Nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności

2016-09-02

Do 25 października 2016 r., do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

czytaj całość publikacji "Nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności"

Dołączone pliki:


Bezpłatna pomoc psychologiczna oraz prawnicza

2016-08-31

Rydzyńskie Stowarzyszenie Społeczne "Podaj rękę", przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydzynie, organizuje bezpłatne dyżury radcy prawnego w ramach specjalistycznego wsparcia dla rodzin w kryzysie.
Ponadto w naszym Ośrodku w dalszym ciągu można korzystać z bezpłatnych spotkań z psychologiem.
Pomoc specjalistów uzyskać można w każdą środę, jednak po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa pod numerem telefonu: 65 53 80 008 lub osobiście.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie. ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna, tel./faks: (65)538-00-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji