Aktualności


Nabór do pracy

2019-11-08

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.
Wszelkie informacje dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie http://bip.mgops.rydzyna.pl/dokument/29.
Telefon do kontaktu 65 53 80 008.


Dyżury psychologa w MGOPS Rydzyna

2019-09-17

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9 - I piętro
prowadzone są dyżury psychologa.

czytaj całość publikacji "Dyżury psychologa w MGOPS Rydzyna"


Szkolenia dla osób organizacji pozarządowych.

2019-09-17

W ramach projektu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), realizowanego
przez Stowarzyszenie Centrum PISOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
Lesznie, organizowany jest cykl szkoleniowy dotyczący tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami
społecznymi.

czytaj całość publikacji "Szkolenia dla osób organizacji pozarządowych."


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w kryzysie

2019-09-05

Od 12 września 2019r. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9 I piętro rozpoczyna swoją działalność Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w kryzysie.

czytaj całość publikacji "Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w kryzysie"


Komunikat!

2019-08-21

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie przypomina o możliwości złożenia wniosków na kolejny okres zasiłkowy dotyczący świadczeń:
- zasiłku rodzinnego i wszystkich przysługujących dodatków,
- świadczenia dobry start ( 300+)
- świadczenia wychowawczego ( 500+)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto informuje się, że zgodnie z nowymi zasadami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 lipca 2019r. program „Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
Ważne: Od 1 lipca należy złożyć JEDEN wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w roku 2018.
Wnioski od 1 lipca 2019r. można składać drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2019r. w wersji papierowej – w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie lub listownie.
Ważna informacja dla osób pracujących:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie dodatkowo czynny w sobotę 31.08.2019r. w godzinach 7.30 do 13.00


Uwaga!!!

2019-08-14

W dniu 16.08.2019r. MGOPS w Rydzynie będzie przyjmował interesantów do godz. 12:00

czytaj całość publikacji "Uwaga!!!"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie. ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna, tel./faks: (65)538-00-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji