Aktualności


wsteczWstecz

Dzień Pracownika Socjalnego

2017-11-16

21 listopada został ustanowiony Dniem Pracownika Socjalnego zapisem ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Jest to polski odpowiednik Social Work Action Day (Dnia Pracy Socjalnej), obchodzonego przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych w Europie od 1996 r. w każdy drugi wtorek listopada. Od 2007 r. wiosną obchodzony jest także Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

W całym kraju zatrudnionych jest blisko 21 tys. pracowników socjalnych. Zdecydowana większość pracuje w Ośrodkach Pomocy Społecznej; nieco ponad tysiąc pracuje w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
Najważniejszym zadaniem pracownika socjalnego jest stworzenie odpowiednich warunków życia osobom, które zostały tego pozbawione oraz zapobieganie wszelkim patologiom w społeczeństwie. Pomagają oni w organizowaniu pomocy materialnej, w znalezieniu pracy czy lokalu mieszkalnego oraz oferują pomoc psychologiczną. W przypadku zagrożonego zdrowia lub życia dziecka podejmują decyzję o odebraniu go rodzinie.
Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi zagrożeniami i dużym obciążeniem psychicznym, dlatego jest to zajęcie dla osób odpornych, zdecydowanych, energicznych, które potrafią dostosować swoje zachowanie do środowiska z jakim w danej chwili pracują. Jest to zawód dla osób lubiących pracę z ludźmi, chcących pomagać innym, chociaż równocześnie zajęcie to wymaga dużego samozaparcia, zdecydowania i umiejętności chłodnej oceny sytuacji. Zawód ten wymaga też dużej odwagi z uwagi na pracę z osobami z różnymi problemami, niekiedy agresywnymi, uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych, samodzielności i dużej wiedzy w wielu dziedzinach życia.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie. ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna, tel./faks: (65)538-00-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji