Aktualności


wsteczWstecz

Szkolenia dla osób organizacji pozarządowych.

2019-09-17

W ramach projektu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), realizowanego
przez Stowarzyszenie Centrum PISOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
Lesznie, organizowany jest cykl szkoleniowy dotyczący tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami
społecznymi.

W ramach projektu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), realizowanego
przez Stowarzyszenie Centrum PISOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
Lesznie, organizowany jest cykl szkoleniowy dotyczący tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami
społecznymi.
Do udziału w szkoleniu zaprasza się szczególnie osoby/organizacje pozarządowe potencjalnie
zainteresowanie założeniem spółdzielni socjalnej i świadczeniem np. usług opiekuńczych dla
Ośrodków Pomocy Społecznej.
Cykl szkoleniowy odbędzie się w dniach 1-3 października br., w ośrodku szkoleniowym w
Dymaczewie.
Warto podkreślić, że ramach LOWES spółdzielnia socjalna może otrzymać do 22 tysięcy złotych
dotacji inwestycyjnej na każde tworzone miejsce pracy. Warunkiem jest jednak zatrudnienie osób z
obszaru wykluczenia społecznego np. bezrobotnych powyżej 12 miesięcy. Dodatkowo przez pół roku
oferowane jest comiesięczne dofinansowanie bieżących wydatków w kwocie 1500 zł na każdego
pracownika.
Zainteresowane osoby/organizacje pozarządowe prosi się o kontakt z Magdaleną Wróblewską, tel.
65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie. ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna, tel./faks: (65)538-00-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji