ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2023-11-02

Gmina Rydzyna, zamierza złożyć wniosek w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Rzeczypospolitej 9 w Rydzynie, tel. 65 5380-008 w terminie do 10 listopada 2023r. Informacji w sprawie udziela Pani Elżbieta Biernaczyk Kierownik Działu Świadczeń i Usług.

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

2023-08-21

Gmina Rydzyna, zamierza złożyć wniosek w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Rzeczypospolitej 9 w Rydzynie, tel. 65 5380-008 w terminie do 31 sierpnia 2023r. Informacji w sprawie udziela Pani Elżbieta Biernaczyk Kierownik Działu Świadczeń i Usług.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

ul. Rzeczypospolitej 9
64-130 Rydzyna
tel./faks: (65)538-00-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO