Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

Data publikacji: 2022-01-04

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Formularze wniosków o dodatek osłonowy dostępne są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 65 53-80-008, w godzinach: w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Dodatek osłonowy stanowi część rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie przepisami ustawy będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Załączniki:

 1. wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 239KB)
 2. wniosek o dodatek osłonowy (plik docx 58KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-12-21

Informujemy, że w piątek, 24 grudnia 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie nieczynny. Dzień wolny został ustalony w związku ze świętem przypadającym w sobotę, 25 grudnia 2021 roku

KRYZYSOWNIK

Data publikacji: 2021-10-08

Serdecznie zapraszamy do korzystania z „Kryzysownika”, stworzonego we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

Polecam również Państwa uwadze materiały powstałe w ramach kampanii na rzecz zdrowia psychicznego #PrawdziwiLudzie. Znajdą je Państwo na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne.

Załączniki:

 1. Kryzysownik (plik pdf 31056KB)

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Data publikacji: 2021-08-23

Od września 2021r. zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie

przy ul. Rzeczypospolitej 9

w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 1500 do 1700

Zakres działań psychologa:

 • pomoc psychologiczna osobom w kryzysie, sytuacjach trudnych,
 • poradnictwo w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów,
 • poradnictwo rodzinnego,
 • wsparcie psychologiczne dla osób chcących poradzić sobie z problemem uzależnienia,
 • wsparcie psychologicznego dla partnerów oraz dorosłych dzieci osób uzależnionych,
 • wsparcie psychologicznego dla osób doświadczających przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • pomoc w samopoznaniu, znalezieniu przyczyn problemów, trudności czy niepowodzeń w różnych sferach życia (emocjonalnej, zawodowej, rodzinnej).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prosi się o wcześniejszą rejestrację pod numerem 65 538-00-08.

Pomoc psychologiczna udzielana w punkcie konsultacyjnym jest bezpłatna!

Informacja o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na okres 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-03

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie przypomina o możliwości złożenia wniosków o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022

- funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 

Wnioski drogą elektroniczną można  składać już od dnia 1 lipca 2021 r. przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, to rok 2020.

Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres świadczeniowy będzie można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Rydzynie od 1 sierpnia 2021r.

Dobry start 300+ dla ucznia – pomoc w składaniu wniosku elektronicznego

Data publikacji: 2021-08-02

10 sierpnia w godzinach 9.00 - 13.00 przyjdź do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie celem założenia profilu na PUE - ZUS wykorzystywanego do złożenia wniosku Dobry start 300+ .

Plakat dobry start 300+
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...