Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

Projekt DOBRA PERSPEKTYWA

Data publikacji: 2010-07-01

efs-logo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie kontynuuje realizację projektu Dobra perspektywa. W ramach projektu zorganizowany został Kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. Uczestniczy w nich 9 kobiet w wieku aktywności zawodowej, które pozostają bez zatrudnienia lub są osobami niepełnosprawnymi. W ramach zajęć kursu poruszane są tematy związane min. z aspektami opieki i pielęgnacji, zasad żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych, terapii zajęciowej, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach, a także postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych. Dodatkowo w ramach szkolenia przewidziane są warsztaty pielęgnacyjno-opiekuńcze zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach. Udział w szkoleniu kończy się przystąpieniem do egzaminu zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte nowe kwalifikacje, wystawiony także w języku angielskim. Realizowany projekt Dobra perspektywa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.